Oficiální distributor Screen Service pro ČR

Distributor

COM-TECH logo

Screen Service logo

DAB logo


Profil společnosti

Akciová společnost Profi-Invest, a.s., byla založena v roce 1994 a zapsána do Obchodního rejstříku Městského soudu v Praze dne 18. května 1994 v oddíle B, vložka 2559.

V prvních několika letech své existence se firma zabývala převážně obchodní činností v oblasti nemovitostí a v říjnu 1997 podala žádost na Český telekomunikační úřad o vydání pověření ke zřizování a provozování vymezené části jednotné telekomunikační sítě a k poskytování služby šíření rozhlasových a televizních programů provozovatelů ze zákona prostřednictvím rozhlasových a televizních vysílačů a převáděčů. Toto povolení bylo společnosti vydáno 31.3.1998. Dne 30.4.2001 vydal Český telekomunikační úřad společnosti Profi-Invest, a.s., Osvědčení o registraci č. 455/610 podle generální licence č. GL-33/S/2001, vydané k poskytování telekomunikační služby šíření rozhlasového a televizního signálu prostřednictvím zemských vysílačů.

V roce 1999 provozovala prvních pět opakovačů pro Českou televizi a dva opakovače ve zkušebním provozu pro TV Premiéra. V následujících letech bylo každoročně uvedeno do provozu cca 15 vysílačů malých výkonů a opakovačů.Od června 2002 bylo uplatněno vlastní zařízení pro televizní vysílání, schválené ČTÚ R801 pod č.j. 18455/2002-612, typové označení TV-RPT/xx (TV opakovač). V současné době je v provozu celkem 51 vysílačů a opakovačů pro Českou televizi, FTV Prima a pro CET 21.
V provozu jsou od srpna 2009 první dva opakovače DVBT pro Multilpex 1.

V současné době se podílíme na přechodu na digitální vysílání a dokrývání lokalit DVBT signálem.

Provádíme pravidelnou analýzu měření v jednotlivých sitech a lokalitách, které je potřeba pokrýt signálem DVBT.

Věnujeme se vlastnímu testování anténních systémů, abychom ušetřili náklady na energii, a snažíme se vybavit nejnovější dostupnou měřicí technikou.


Systémová integrace a vývoj

1996 výstavba vysílače Dyleň 50kW pro televizi FTV Premiera ( Prima)

2001 -2003 vývoj aplikace a centrálního systému sběru dat pro Mediaresearch a Elvia – systém peoplemetrů.

2008 zkušební vysílání DVBT – remultiplex s přidáním lokálního informačního kanálu z IP

V současné době se podílíme na přechodu vysílání

Z dosavadních zkušeností s provozováním a výstavbou vysílačů se snažíme klást důraz na osazení kvalitní technikou a pravidelnou analýzu měření v jednotlivých lokalitách a tím předcházíme vzniku poruch.

Snažíme se vybavit nejnovější dostupnou měřicí technikou a věnujeme se vlastnímu testování anténních systémů, abychom ušetřili náklady na vysílače a energii.